SO SÁNH TRƯỜNG ĐỘ ÂM NHẠC

So sánh trường độ nốt nhạc
Nốt nhạc có hai bộ phận:
Music free iconThân nốt nhạc là một hình tròn rỗng hoặc đặc ruột. Phần này để xác định vị trí cao độ của âm thanh.
Music free icon Đuôi và dấu móc của nốt nhạc: Đuôi nốt nhạc là một vạch thẳng đứng, phần này để xác định độ dài khác nhau của âm thanh, đuôinốt nhạc có thể quay lên hoặc quay xuống. Dấu móc luôn nằm ở bên phải của đuôi nốt.
Music free iconMối tương quan độ dài giữa chúng là: nốt đứng trước có giá trị gấp đôi nốt đứng sau.
Nếu: Nốt tròn = 4 đơn vị đo độ dài (đv), thì các nốt còn lại sẽ có giá trị sau:
Music free icon Nốt trắng = 2 đv
Music free icon  Nốt đen = 1 đv
Music free icon Nốt móc đơn = 1/2 đv
Music free icon Nốt móc kép = 1/4 đv
Music free icon Nốt móc ba = 1/8 đv
Music free icon Nốt móc bốn = 1/16 đv

PlaceholderCs1: Sh03 – Ecohome Phúc Lợi – Long Biên – Hà Nội

PlaceholderCs2: 85 Sài Đồng – Long Biên Hà Nội

Hotline Hotline: 0332239591 – 0911117495

Youtube free icon Mihu piano

Facebook free icon Trung tâm âm nhạc MIHU

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *