Tips 6: Cảm nhịp với những khối sắc màu

Tips 6: Cảm nhịp với những khối sắc màu

Chuẩn bị:

 1. Chọn hai trường độ sẽ dạy trong bài học (Vd: Nốt đen và nốt trắng)
 2. Hai tấm giấy cứng khác màu. Cắt 4 hình vuông biểu trưng cho nốt đen và 2 hình chữ nhật chiều dài gấp đôi hình vuông biểu trưng cho nốt trắng. Lưu ý nốt có trường độ ngắn nên chọn màu sáng và trường độ dài màu đậm hơn. (Vd: 4 ô màu vàng cho nốt đen, 2 ô màu cam cho nốt trắng)

Thực hiện:

 • Giáo viên dạy về phách đều bằng việc cho trẻ vỗ tay/dậm chân/bước đều theo các bài hát. ( Bước này nên dạy ở các tiết học trước )
 • Giáo viên mô phỏng các phách đều trên giấy trắng bằng một hình yêu thích của trẻ.  (Ví dưới đây là hình tròn)

Bước 2

 • Giáo viên chơi nốt đen trên đàn tương ứng với số lượng phách đều trên giấy và đặt cho học sinh một số câu hỏi về cảm nhận của trẻ như âm thanh có độ dài như thế nào, ngắn hay dài vv…
 • Gọi tên âm thanh đó là NGẮN
 • Phát cho trẻ một số hình vuông để tượng trưng cho âm thanh ngắn và chơi lại một lần nữa, yêu cầu trẻ đặt các hình vuông dưới những chỗ có âm thanh ngắn.  Hỏi trẻ âm thanh ngắn có mấy phách?

Bước 5

 • Giáo viên thu lại các hình vuông, tiếp tục quay trở lại đàn và chơi các nốt trắngtương ứng với phách đều (như trên là có 3 nốt trắng).  Sau đó đặt cho trẻ các câu hỏi giống như trên.
 • Hỏi trẻ âm thanh đó sẽ có thể tên là gì, lúc này trẻ thông minh hoặc nhạy bén sẽ nói là âm thanh dài, (trong trường hợp nếu như trẻ không nói được, giáo viên hãy xác định, nhưng đa số trẻ đều nhận ra) – gọi tên âm thanh là dài
 • Phát cho trẻ các hình chữ nhật và yêu cầu trẻ đặt các hình chữ nhật bên dưới phách đều những chỗ có âm thanh dài.  Hỏi trẻ âm thanh dài có mấy phách?

Bước 8

 • Thử thách trẻ với tiết tấu NGẮN NGẮN DÀI, hoặc các tiết tấu khác có 4 phách, giáo viên chơi trên đàn Piano, trẻ nghe và sắp xếp các khối màu tương ứng với âm thanh đã nghe.

Bước 9

 • Gọi tên âm thanh ngắn – ô vuông là NỐT ĐEN, giáo viên vẽ nốt đen,  âm thanh dài là NỐT TRẮNG, giáo viên vẽ hình nốt trắng. Sau đó chơi các tiết tấu dài hơn trên đàn để trẻ có nghe và sắp xếp các ô màu tương ứng những gì được nghe, đây chính là cảm âm.
 • “Mô hình hóa” trường độ là một hoạt động mới mẻ và đặc biệt khi giảng dạy về trường độ căn bản cho lứa tuổi nhi đồng.  Tuy nhiên, lợi ích phương pháp này mang lại là vô cùng lớn cho tai nghe của trẻ.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *