TIPS 1:LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC SCALE HIỆU QUẢ HƠN

TIPS 1:LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC SCALE HIỆU QUẢ HƠN

  1. Hightlight các phím đàn là nốt thăng hoặc giáng.

Pinwheel free iconKhi học viên mới bắt đầu học một scale (điệu thức) mới, bạn có thể dán những miếng ghi chú trên các phím đàn tương ứng với bậc có dấu hóa để làm nổi bật và giúp học sinh nhận biết nhanh hơn.  Màu sắc cũng giảm đi phần áp lực, bớt đi sự nhàm chán trong việc tập luyện scale.

  1. Hightlight các phím đàn là các chỗ đổi ngón trong thứ tự chạy ngón.

Pinwheel free iconViệc chạy gam vừa đúng nốt vừa đúng số ngón tay thật sự là một thử thách cho các học viên mới làm quen với những điệu thức.  Hãy dùng giấy note với màu nổi bật dán lên các phím đàn cần đổi ngón. Với Sticky Highlighter Note, học viên sẽ dễ dàng chuyển ngón tay hơn vì màu sắc khác biệt với phím đàn đen và trắng.

Pinwheel free iconVí dụ, sticky note màu xanh được dán vào các vị trí đổi ngón tay cái khi học sinh tập luyện điệu thức Đô trưởng.

Pinwheel free iconGiáo viên cũng có thể dán các sticky note lên ngón tay cần đổi trùng màu với  phím đàn cần đổi để học sinh nhận biết nhanh hơn.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *